2e Stadslab Landtong Nieuw en Meer een feit!

Stichting Landtong Nieuwe Meer kan bekend maken dat er een tweede subsidie is toegekend door het Stimuleringsfonds. Door deze bijdrage kan de Stichting verder met de ontwikkeling van plannen voor het culturele stadspark waarbij placemaking en verbinding de kernwaardes zijn.

Bericht Stimuleringsfonds