StadsLab-bijeenkomst ‘Kunst & Ambacht’

De toekomst van de Landtong Nieuwe Meer begint steeds meer vorm te krijgen. Het StadsLab komt op stoom. Na twee succesvolle bijeenkomsten in april en mei, waarbij de deelnemers initiatieven bespraken over Water & Recreatie en het bouwen met innovatieve materialen als schimmels, werd op  16 juni de blik op Kunst & Ambacht gericht. 

Al 30 jaar zijn kunstenaars bezig op het terrein. Wat kan de kunst bijdragen aan het nieuw te ontwikkelen Stadspark? Hoe creatief moet de invulling zijn volgens de gebruikers? Wat verwachten de partijen van elkaar en welke rol spelen overheid en bedrijfsleven hierin? Welke kansen ziet iedereen? En hoe verhouden de andere ideeën zich hiertoe?

VERSLAG VAN DE DAG:

Op 16 juni werd de middag geopend door Jeroen Saris met een vooruitblik op de Landtong als gerealiseerd Stadspark Landtong dat ter gelegenheid van Amsterdam 750 jaar in 2025 aan de stad Amsterdam kan worden aangeboden als cadeau.

Daarna presenteerde Daniel Schwartz van het team van Thomas ‘Autonomas’ het KORU Project: belangrijk onderdeel van de Landtong-plannen: een plan voor het ontwikkelen van een milieubewust ontwikkeld park waarin plaats is voor een innovatie-HUB, Tiny House community, permacultuur en vooral publieksparticipatie. De HUB is de plek waar de innovatieve onderdelen van het park geproduceerd kunnen worden: zoals de Bospont en de Tiny Houses.

Vervolgens werd er een workshop gegeven in drie groepen met als doel samen te onderzoeken wat er nodig is om te komen tot een inspirerende, innovatieve plek voor samenwerking, kennisuitwisseling/innovatie en participatie.

Belangrijke uitkomsten waren: dit concept wil een zo breed mogelijk publiek trekken en betrekken bij het park. Innovatie voor een nieuwe manier van leven met een kleinere footprint is broodnodig en daarmee kan Amsterdam hier pionieren. Kennisuitwisseling is hierbij de kern van de innovatie. Het experimenteren in de HUB en met Tiny Houses kan een bezoekerstrekker zijn, zowel lokaal, nationaal als internationaal. Geïntegreerd gebruikmaken van land en water (drijvend restaurant, biotoop, etc.) geeft het park haar unieke karakter.

Verrassende bijdrage aan de middag kwam van de twee vertegenwoordigers van VENN: een organisatie die in Tel Aviv – Israel een nieuw woon- en leef-concept heeft ontwikkeld waarbij zowel woonruimte als voorzieningen in de buurt beschikbaar worden gemaakt tegen veel lagere kosten door gedeeld gebruik en slim ontwerp. Doel is met name jongeren meer mogelijkheden te geven betaalbaar in een grote stad te wonen en leven. Ze zijn dit aan het uitbreiden naar 19 grote steden wereldwijd. Zij zijn ook erg enthousiast over de plannen voor de Landtong met name over het KORU Project.

Na afloop kon iedereen zelf pizza’s bakken in de buitenoven met een drankje in de zon en nog verder van gedachten wisselen over de bruisende plannen…