Slotbijeenkomst SladsLab Landtong 5 juli 2017

Op 5 juli vond de drukbezochte afsluitende bijeenkomst van de serie Stadslab-bijeenkomsten plaats.
Voorafgaand aan de bijeenkomst konden geïnteresseerden een proefvaart maken met het proefmodel van de Bospont. Ook daar was veel belangstelling voor.

Er is deze middag een overzicht gegeven van de vorderingen van het afgelopen half jaar. De drie Stadslab-bijeenkomsten hebben veel opgeleverd.

Read more
StadsLab-bijeenkomst ‘Kunst & Ambacht’

De toekomst van de Landtong Nieuwe Meer begint steeds meer vorm te krijgen. Het StadsLab komt op stoom. Na twee succesvolle bijeenkomsten in april en mei, waarbij de deelnemers initiatieven bespraken over Water & Recreatie en het bouwen met innovatieve materialen als schimmels, werd op  16 juni de blik op Kunst & Ambacht gericht.  Al 30 […]

Read more
StadsLab-bijeenkomst ‘Schimmels en Water’

19 mei vond de bijeenkomst Schimmels en Recreatie plaats. De gasten en de sprekers – Caroline van Campen (Gemeente Amsterdam) en Ronald van Driel (Mycelco) – hebben kennis, ideeën en contacten uitgewisseld. De aanwezigen zijn het erover eens: deze plek is uniek in Amsterdam: een combinatie van natuur, cultuur, erfgoed (o.a. Stelling van Amsterdam) en ruimte voor vernieuwende initiatieven op gebied van o.a. recreatie, vervoer, horeca en gebiedsontwikkeling vanuit gebruikers en bewoners.

Read more
StadsLab-bijeenkomst ‘Water en recreatie’

De’Water en recreatie’ vond plaats op 26 april 2017. Een divers gezelschap van deelnemers: Waternet, Partij voor de Dieren, Van Eesterenmuseum, Keuken van het Ongewenste Dier, Universiteit van Wageningen, gemeente Amsterdam (Amsterdamse Bos), bewoners en een jonge filmmaker uit Amsterdam West. Waternet Met Otto Reinstra is verder gepraat over samenwerking t.a.v. Landtong en Bospont. Waternet […]

Read more
Startbijeenkomst Stadslab Landtong

Startbijeenkomst Stadslab Landtong vond plaats op 10 maart 2017. Met genodigden uit allerlei organisaties : zowel uit dit gebied als van ver en met uiteenlopende kennis en ervaring vormde de startbijeenkomst een brede brainstorm over de Landtong. De workshops leverden een schat aan informatie, ideeën en enthousiasme op die door het Landtong-team in samenspraak met […]

Read more
Inspirerende ‘water’ bijeenkomst

Op 10 februari is er een bijeenkomst geweest met diverse partijen die met ‘water’ en zelfsturend varen bezig zijn: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Waternet, Haven van Amsterdam, Amsterdamse Bos. Hier is o.a. besproken wat de randvoorwaarden zijn voor het experimenteren met zelfsturend varen. Ministerie van Infrastructuur en Milieu volgt deze ontwikkelingen op de […]

Read more