2e Stadslab Landtong Nieuw en Meer een feit!

Een tweede subsidie is toegekend door het Stimuleringsfonds aan Stichting Landtong Nieuwe Meer voor de ontwikkeling van plannen voor het culturele stadspark waarbij placemaking en verbinding de kernwaardes zijn.

Read more