StadsLab-bijeenkomst ‘Schimmels en Water’

19 mei vond de bijeenkomst Schimmels en Water plaats. Sprekers waren: Caroline van Campen – Gemeente Amsterdam en Ronald van Driel – Mycelco.

 

Caroline van Campen: planoloog bij de Gemeente Amsterdam:

Team Stad, directie Ruimte en Duurzaamheid, Coördinator uitvoering Watervisie Amsterdam 2040

Caroline lichtte de Watervisie toe: hierin zijn drie ambities verwoord:

  1. De wateroevers van Amsterdam meer toegankelijk maken
  2. Het spreiden van recreatie en toerisme in Amsterdam, om zo de druk in de binnenstad te verkleinen.
  3. Meer focus op duurzaamheid

Specifiek voor Nieuwe Meer wordt er gekeken naar het verbeteren van de zwemplekken aan de Noord-Oevers, verbetering jachthaven, durfsport zoals kitesurfen en pleziervaart. De Gemeente is tevens bezig met een sloepen- en kanonetwerk.
Momenteel wordt er door de gemeente onderzocht hoe er kan worden omgegeaan met het gebied van Nieuwe Meer, waarin de Landtong ligt. Wij hebben aangegeven dat er veel kennis over dit gebied en haar natuur bij de partijen aanwezig is die hier gevestigd zijn zoals Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ en `Kunstenaars- en bedrijventerrein Nieuw en Meer’.

Conclusie: de plannen voor de Landtong passen heel goed binnen de geformuleerde ambities van de gemeente.

Dowload en bekijk de presentatie

 

Roland van Driel: oprichter van Mycelco, ‘de schimmmelfluisteraar’

‘Schimmels zijn net mensen’

Schimmels inzetten voor het oplossen van milieuproblemen. Schimmels zijn sterk, flexibel, vlamwerend, waterafstotend, biologisch afbreekbaar en kunnen chemicaliën afbreken zoals olie en zelfs medicijnen!

Wat zouden schimmels kunnen betekenen voor de Nieuwe Meer?
Er zit vervuiling in de grond van de Kop van de Landtong. Je zou de bodem kunnen saneren maar je kan ook schimmels en planten inzetten om de vervuiling op te ruimen. Ook zou de blauwalg, die bij warm weer ontstaat in de Nieuwe Meer, bestreden kunnen worden met de enzymen van schimmels. Schimmels kunnen ook metalen uit het water halen zoals lood echter kunnen zij dit niet afbreken.

Schimmels gemengd met het juiste substraatmateriaal worden ook gebruikt om waterkeringen van te maken: verontreinigd water van akkerland wordt gezuiverd door de schimmels alvorens het in het oppervlaktewater terecht komt.
Andere toepassingen van ‘schimmelmaterialen’ zijn: verpakkingen, kleding, leervervanger, meubelbouw en -stoffering, gordijnen… Kortom, de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en gebruik van deze materialen zijn veelbelovend.

“Schimmel groeit in elke vorm die je het wilt geven”

Voor het bouwen van de Bospont zouden schimmels nog verduurzaamd moeten worden zodat ze niet worden afgebroken in water. Dit kan door de schimmels een coating te geven. Echter moet er een geschikte en biologische coating worden gevonden.

Het bouwen met schimmels staat nog in de kinderschoenen, maar Mycelco heeft nu wel een subsidie gekregen om hier meer onderzoek naar te doen en om aan te tonen dat het verkregen bouwmateriaal voldoet aan wettelike eisen zoals brandwerendheid.

Tenslotte:
De aanwezigen zijn het erover eens: deze plek is uniek in Amsterdam: een combinatie van natuur, cultuur, erfgoed (o.a. Stelling van Amsterdam) en ruimte voor vernieuwende initiatieven op gebied van o.a. recreatie, vervoer, horeca en gebiedsontwikkeling vanuit gebruikers en bewoners.

De gasten en sprekers hebben kennis, ideeën en contacten uitgewisseld: ook deze bijeenkomst was weer vruchtbaar voor alle partijen.