Nieuws

Volg de ontwikkelingen rondom de Landtong Nieuwe Meer

Op deze pagina vind je nieuws over de ontwikkelingen rondom Landtong Nieuwe Meer. Zowel berichten van StadsLab Landtong zelf als berichten die in de media verschenen zijn.

  • Toekomstvisie voor Amsterdamse Bos - Onder de noemer ‘Het Antropocene Bosch’ is de toekomstvisie van Stichting Landtong Nieuwe Meer gepresenteerd aan de Gemeente Amsterdam. Het Antropocene Bosch is een Bosplan dat het gebied omvat met Noordoever Nieuwe Meer, het Amsterdamse Bos en Recreatiegebied Badhoevedorp.
  • Future Play: 28, 29 en 30 september! - Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 september 2018 verandert tijdens Future Play de oordoever van Nieuwe Meer tot een experimenteer ruimte, waar kunstenaars en creatievelingen hun visie op het Antropocene Bosch presenteren.
  • 2e Stadslab Landtong Nieuw en Meer een feit! - Een tweede subsidie is toegekend door het Stimuleringsfonds aan Stichting Landtong Nieuwe Meer voor de ontwikkeling van plannen voor het culturele stadspark waarbij placemaking en verbinding de kernwaardes zijn.
  • Plan van Aanpak gebied rond Nieuwe Meer - De Gemeente Amsterdam bereidt een Plan van Aanpak voor om een groot Amsterdams Bos te ontwerpen in de komende periode. Er is gevraagd aan Jeroen Saris om te adviseren over een Cultuurplan.
  • Samenwerking met scholieren technasia - De Landtong-groep werkt samen met twee technasia in de buurt van Nieuwe Meer: Caland Lyceum Amsterdam Nieuw-West en Keizer Karel College in Amstelveen.
  • Oprichting Stichting Landtong Nieuwe Meer - Na de inspirerende reeks Stadslabs Landtong Nieuwe Meer wil de werkgroep Landtong met de oprichting van de Stichting Landtong Nieuwe Meer de ideeën voor Park Landtong Nieuwe Meer meer vorm en richting geven.
  • R-LINK Workshops R-LINK bij Landtong-groep - R-LINK onderzoekt hoe gebiedsontwikkeling door kleinschalige initiatieven kan worden bevorderd, terwijl tegelijkertijd grootschalige stedelijke ambities en maatschappelijke opgaven worden gerealiseerd. Het aanbod voor ‘gratis consultancy’ werd door de Landtong-groep met beide handen aangegrepen.
  • Amsterdam 750 jaar Amsterdam 750 jaar - Pakhuis de Zwijger heeft een groep gevormd voor ‘Amsterdam 750 jaar’. Daarvoor heeft ze een aantal projecten geselecteerd die meedingen om gerealiseerd te worden voor de 750ste verjaardag van Amsterdam. Park Landtong Nieuwe Meer is één van die projecten.
  • Prestigieuze prijs voor Dirk Sijmons - De Internationale Federatie van Landschaps Architecten (IFLA) heeft Dirk Sijmons, Raad van Advies Landtong, de 2017 'Sir Geoffrey Jellicoe Award' toegekend voor zijn bijdrage aan het vak landschapsarchitectuur.
  • Slotbijeenkomst SladsLab Landtong 5 juli 2017 - Op 5 juli vond de drukbezochte afsluitende bijeenkomst van de serie Stadslab-bijeenkomsten plaats. Voorafgaand aan de bijeenkomst konden geïnteresseerden een proefvaart maken met het proefmodel van de Bospont. Ook daar was veel belangstelling voor. Er is deze middag een overzicht gegeven van de vorderingen van het afgelopen half jaar. De drie Stadslab-bijeenkomsten hebben veel opgeleverd.