KORU Project

Ontwerpatelier, werkplaats en ontmoetingsplek

Het KORU Project is een belangrijk onderdeel van de plannen, het Creatieve Brein van de Landtong: ontwerpatelier/werkplaats/ontmoetingsplek voor de ontwikkeling van de Landtong.

De ultieme plek voor experimenten, waar de ‘circulaire stad’ uitgevonden en in praktijk gebracht kan worden. Ecologisch bouwen, zelfvoorzienend zijn, natuurvriendelijk recreëren, permacultuur stadslandbouw, ‘circulair’ ontwerpen en produceren: alles voor een inspirerende en gezonde stad. Dit sluit perfect aan bij de ambitie van Amsterdam voor een ‘Stad in Balans’.

Het KORU Project is een initiatief van Thomas AutonomaS en Daniel Schwartz

Thomas AutonomaS
Met zijn – internationale – team werkt hij aan de plannen voor de Kop van de Landtong, waarin alle onderdelen kunnen samenkomen (zie andere Plannen). Ook ingebrachte ideeën van deelnemers aan de Stadslab-bijeenkomsten kunnen hierin geïntegreerd worden.

Daniel is a social entrepreneur, specialized in community development and positive impact marketing: he comes from a background of design art and architecture. More about Daniel

 


See English text

Het KORU Project als ‘springplank’ naar Stadspark Landtong

Als vervolg op het ‘stadslab Landtong’ (eerste helft 2017) en als voorbereiding op de ontwikkeling van de Kop van de Landtong in de komende jaren ontstond het idee om kleinschalig te starten met het ‘KORU Project’  op het terrein van Nieuw en Meer.

Het KORU Project kan – als kloppend hart van de Landtong – plaats bieden aan:

 • een permanente presentatie van de plannen voor de Kop van de Landtong, die uitnodigt tot interactie en samenwerking met een brede groep partijen
 • een experimenteerplek en kenniscentrum voor nieuwe vormen van samenwerking en (co-)productie (‘circulair’)
 • testen van Tiny House * prototypes die later op de Kop van de Landtong ook kunnen fungeren als tijdelijke locaties voor activiteiten en gasten uit binnen- en buitenland die meewerken aan de realisatie van de Kop van de Landtong
 • de prototypes van de Tiny Houses en van hetgeen in het KORU Project ‘maker space’ wordt gemaakt: deze zijn meteen zichtbaar voor een groot publiek: geïnteresseerde bewoners en bezoekers, vakmensen, bestuurders, investeerders, partners etc.

Van hieruit werken we samen aan het realiseren van een ‘circulair’ Stadspark Landtong.

* Tiny House concept

Het Tiny House concept is ontstaan vanuit een behoefte aan:

 • vrijheid: kleinschaliger, mobiel en onafhankelijk wonen; minder geld nodig om te wonen; tijd voor ander werk of andere activiteiten dan werk
 • duurzamer leven en omgaan met je omgeving: eigen energievoorziening, eigen voedselproductie middels ‘permacultuur’, geen/minder afval, minder spullen

Zo’n nieuwe manier van leven zal in de toekomst wenselijk of zelfs noodzakelijk blijken, ook in en rond de grote steden.

Amsterdam heeft nog geen plek voor deze nieuwe manier van leven: op de Landtong kunnen we deze ontwikkelen, ‘doen’ en beleven.

KORU Project

The KORU Project as starting point for Stadspark Landtong

As a follow up of the ‘Stadslab Landtong’ period (first half 2017) and in preparation of the development of Stadspark Landtong on Headland Landtong in the forthcoming years the aim is to start small scale with the ‘Koru Project’ on the premises of ‘Nieuw en Meer’ (on the Landtong since 30 years). (www.nieuwenmeer.nl)

The KORU Project – as pounding heart of the Landtong – can facilitate:

 • a permanent presentation of the plans for the Headland Landtong that invites to interaction and cooperation with a wide variety of parties
 • both a knowledge centre and an experimental area for new forms of cooperation and (co)production (‘circular’)
 • a test area for Tiny House * prototypes that later on can function as hosting locations for activities and national and international guests that will cooperate in the realisation of Stadspark Landtong
 • prototypes of Tiny Houses and of products of the KORU maker space: these will be visible for a broad spectrum of visitors: citizens, professionals, politicians, investors, partners etc.

From this site we can work together on the realisation of a ‘circular’ Stadspark Landtong

* Tiny House concept

The Tiny House concept emerged from a need for:

 • freedom: living in a small scale, mobile and independent way; needing less finances for housing; having time for other types of work or other activities than work
 • sustainable way of living: selfsufficient energy generation, no/less waste, selfsupporting food production, less ‘stuff’

This new way of living will prove itself desirable or even necessary in the future, also in and around a metropolis.

Amsterdam does not have a location for this new way of living: on Headland Landtong we can develop, do and experience this.


Daniel Schwartz
Daniel is a social entrepreneur, specialized in community development and positive impact marketing: he comes from a background of design art and architecture. Some of his projects:
 • The first consciousness club ship – Odessa – in Amsterdam.
 • Co-initiator for the first Tiny House Village in Amsterdam (based on innovation, self-made fabrication, minimla impact living, nomadic lifestyle and permaculture).
 • The Israeli Burning Man event: Midburn. (Annual event since 2012 attracting 10.000 people to the Israeli desert creating a temporary city (based on radical self expression, gift economy and communal effort.))

Bewaren

Bewaren