Overdijfeilanden

Drijvende eilanden op het Nieuwe Meer die samen kunnen klonteren en zo tijdelijke eenheden (land) kunnen vormen.

Denk aan een bijeenkomst over waterleven, een educatie project, of een theaterproductie, recreatie, een culinair festival. Alles is mogelijk. Hoe meer de eilanden drijvend ronddobberen hoe meer zij het water van dit meer verschonen. Het zijn namelijk aan de onderkant een soort waterverbeteraars. De wortels van de planten die op of in het eiland groeien zorgen voor een kleine biotoop van vissen, mosselen, bacteriën en algen. Dit verbetert de waterkwaliteit. En zo dragen we ook bij aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

DE OVER DRIJF EILANDEN (1:18 MIN)