Samenwerking met scholieren technasia

De Landtong-groep werkt samen met twee technasia in de buurt van Nieuwe Meer:

Caland Lyceum Amsterdam Nieuw-West:

  • Een groep leerlingen o.l.v. docent Rutger Gast heeft gewerkt
    aan de ‘high tech’ van de Bospont: zelfsturende apparatuur Eindpresentatie: december  2017.
    Meesterproef autonoom varen: maart 2018.
    Zij hebben een eigen website gemaakt: vaarautonoom.nl
  • Daarnaast hebben Romme te Velde en Leon Bosch het initiatief genomen een mini-Bospont te bouwen inclusief besturing. Bekijk hun filmpje van het varende model

Keizer Karel College in Amstelveen:

  • De groep o.l.v. docent  Bas Higler focuste zich op de materialenstudie voor de ‘matras’: de drijvende basis van de Bospont. Biomimiek is hun inspiratiebron.
  • De groep o.l.v. docente Veerle Hoedemaker heeft  als onderwerp: ‘Drijfcamping in de Nieuwe Meer’. Hun studie-onderwerp is het koppelmechanisme van de verschillende ‘drijfeilanden’.

Beide projecten zijn in december 2017 afgerond.