StadsLab-bijeenkomst ‘Water en recreatie’

De’Water en recreatie’ vond plaats op 26 april 2017. Een divers gezelschap van deelnemers: Waternet, Partij voor de Dieren, Van Eesterenmuseum, Keuken van het Ongewenste Dier, Universiteit van Wageningen, gemeente Amsterdam (Amsterdamse Bos), bewoners en een jonge filmmaker uit Amsterdam West.

Waternet
Met Otto Reinstra is verder gepraat over samenwerking t.a.v. Landtong en Bospont.
Waternet heeft een App in ontwikkeling met vaaroutes (Nieuwe Meer hierin opnemen?) en Amsterdecks is een project dat metingen voor waterkwaliteit doet m.b.v. drijvende meetstations (Bospont als meetstation?). Waternet werkt ook aan duurzaamheid en cultureel erfgoed: twee belangrijke onderdelen van de Landtong-plannen.

Keuken van het Ongewenste Dier: Nicolle Schatborn
Dit initiatief is als kunstproject begonnen om aandacht te vragen voor het vernietigen van dieren die als ongewenst worden beschouwd. Ze noemen zichzelf een ‘signaalkeuken’.  Ze bereiden gerechten van de afgeschoten/gevangen dieren: deze zijn verkrijgbaar in Amsterdam en ver daarbuiten. Ook wordt siroop verkocht van de Japanse duizendknoop: een woekerplant die o.a. veel voorkomt in Amsterdam. Horeca hoort bij recreatie: dit is een bijzondere vorm van ‘horeca’ die zou passen op deze plek. (Als drijvend restaurant?)

Ecologie, cultuurhistorie en geschiedenis van de lokatie
Er zijn mooie en educatieve verhalen te brengen over deze lokatie: met o.a. een geschiedenis van de Stelling van Amsterdam. Deze zijn nog verborgen voor het grote publiek. Hievoor zijn veel nieuwe technische mogelijkheden die een specifiek publiek zouden kunnen aanspreken: juist ook jongeren. Ook dit is een vorm van recreatie, om dit hier te komen ervaren.

Ook deze middag heeft weer de nodige aanknopingspunten en mogelijke samenwerkingen opgeleverd.

One thought on “StadsLab-bijeenkomst ‘Water en recreatie’

Comments are closed.