StadsLab Landtong

Samenbrengen, verbinden, experimenteren en innoveren

Landtong Nieuwe Meer fungeert in 2017 als StadsLab: een experiment in ruimtelijke vormgeving dat van onderop door belanghebbenden en bewoners wordt vormgegeven. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie steunt dit project in 2017 met een subsidie van E 20.000,–. Daarmee zijn/worden o.a. diverse bijeenkomsten georganiseerd met uiteenlopende partijen die samen tot een werkbaar plan komen voor de Landtong. Overheid en bewoners, kunstenaars en innovatieve bedrijven, universiteiten en natuurorganisaties, jong en oud. Dit leidt tot zeer inspirerende uitkomsten!

Het StadsLab werkt volgens de Schimmelmethode. Het is een open en organisch proces van verrijking van projectvoorstellen waaraan wordt deelgenomen door initiatiefnemers, experts en belanghebbenden. De Schimmelmethode biedt het juiste klimaat en omgeving voor de deelnemende partijen om organische verbindingen aan te gaan. De Bospont is het voorbeeld voor deze werkwijze: verschillende partijen brengen hun kwaliteiten en wensen in en door onderlinge verbindingen wordt het concept steeds verder verrijkt.

In het StadsLab worden partijen uitgenodigd om te onderzoeken hoe zij zich kunnen verbinden op de andere ‘mogelijkheden die het Schiereiland te bieden heeft: een plek voor experimenten met kunst en ecologie, drijvende eilanden met Iglo’s, een mangrove bos, een klankfietspad of andere projecten.

We gaan uit van de verscheidenheid aan belangen en kwaliteiten. Het Hoogheemraadschap Rijnland laat zich leiden door de waterkwaliteit, biodiversiteit en innovatie; voor het Amsterdamse Bos als groenbeheerder is de bereikbaarheid voor fietsers en recreanten uit Amsterdam West en zuid een sterk belang; voor de gemeente Amsterdam zal de groene kwaliteit van de metropool voorop staan, maar daarnaast de recreatieve waarde van het Stadspark; dat sluit weer aan bij de Vereniging Oeverlanden Moeten Blijven en het complex Ons Buiten vanwege hun parallelle belangen bij water en groen. Nieuw en Meer brengt artistieke kwaliteit in en het vermogen tot verrassende combinaties.

 

StadsLab Nieuwe MeerPresentaties
StadsLab Nieuwe MeerPresentaties

 

 

Bewaren

Bewaren