Workshops R-LINK bij Landtong-groep

R-LINK is een samenwerkingsverband van kennisinstellingen (o.m. UvA, WUR, RUG), bedrijven (o.m. Antea) en maatschappelijke organisaties (Tertium) met een interesse voor ruimtelijke kwaliteit. Zij onderzoeken hoe gebiedsontwikkeling door kleinschalige initiatieven kan worden bevorderd, terwijl tegelijkertijd grootschalige stedelijke ambities en maatschappelijke opgaven worden gerealiseerd.

Het stadslab Landtong past uitstekend bij hun onderzoeksonderwerpen, en het aanbod voor deze ‘gratis consultancy’ werd dan ook door de Landtong-groep met beide handen aangegrepen.

De R-LINK-groep kreeg een rondleiding van Erik Hobijn, waarna twee onderwerpen in aparte workshops nader werden uitgediept:

  • Business case voor één van de projecten binnen het Landtong-initiatief.
  • Het samenwerkingsproces met de gemeente en betrokken partijen binnen het gebied.

Het zijn voor de Landtong-groep zeer leerzame workshops gebleken die heel goed van pas komen bij het vervolg van het Landtong-project. Deze steun vanuit R-LINK sterkt ons in de overtuiging dat we met iets belangrijks voor de stad bezig zijn.

Meer over R-LINK