In het Oog van de Orkaan van Schiphol en Zuidas, tussen de Ringvaart Haarlemmermeer en de Nieuwe Meer, grenzend aan de Oeverlanden aan de Zuidwest kant van Amsterdam ligt de Landtong Nieuwe Meer. Het is een langwerpig schiereiland. Op de Kop van de Landtong eindigt de weg. Aan de overkant ligt onbereikbaar het Amsterdamse Bos.
Kunstenaarscomplex Nieuw en Meer beslaat twee derde van de Landtong met 125 ateliers, werkruimten en artists in residence, en een buitengebied met stadslandbouw en tentoonstellingsruimte waar ook kleinschalige manifestaties/festivals kunnen plaatsvinden.

Rochdale en de Ontwikkelingsmaatschappij Landtong hebben het eigendom van een tweetal kavels (Jachthaven, werf en restaurant) op de Landtong. De gemeente heeft als bestemming Stadspark vastgelegd. Een voorstel voor wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van een hotel is in een impasse geraakt. De Landtong maakt deel uit van de Hoofd GroenStructuur (HGS). Voor de hotelfunctie zou toestemming van de gemeenteraad met een uitzondering op de HGS nodig zijn. Wat ontbreekt is een toekomstvisie visie op het hele gebied rondom de Nieuwe Meer.
Dit gebied heeft de potentie uit te groeien tot een groot groen ecologisch recreatiegebied voor de stad van de toekomst. Een innovatieve inrichting van de landtong en een verbinding van de Kop van de Landtong naar het Amsterdamse Bos zijn daarvoor essentieel.

De Stichting Nieuw en Meer, als hoofdbewoner van de Landtong, heeft daarom het initiatief genomen voor een eigen voorstel ‘Landtong, Schiereiland van mogelijkheden’. In dit voorstel wordt gezocht naar een symbiose van kunst, ecologie en recreatie in grootstedelijke context.