Drijvende eilanden op de Nieuwe Meer die samen kunnen klonteren en zo tijdelijke eenheden (land) kunnen vormen.

Denk aan een bijeenkomst over waterleven, een educatie project, of een theaterproductie, recreatie, een culinair festival. Alles is mogelijk. Hoe meer de eilanden drijvend rond dobberen hoe meer zij het water van dit meer verschonen. Het zijn namelijk aan de onderkant een soort water verbeteraars. De wortels van de planten die op of in het eiland groeien zorgen voor een klein biotoop van vissen, mosselen, bacteriën en algen. Dit verbetert de waterkwaliteit. En zo dragen we ook bij aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

DE OVER DRIJF EILANDEN (1:18 MIN)