Samen brengen, verbinden, experimenteren en innoveren

Het StadsLab werkt volgens de Schimmelmethode. Het is een open en organisch proces van verrijking van projectvoorstellen waaraan wordt deelgenomen door initiatiefnemers, experts en belanghebbenden. De Schimmelmethode biedt het juiste klimaat en omgeving voor de deelnemende partijen om organische verbindingen aan te gaan. De Bospont is het voorbeeld voor deze werkwijze: verschillende partijen brengen hun kwaliteiten en wensen in en door onderlinge verbindingen wordt het concept steeds verder verrijkt.

In het Stadslab worden partijen uitgenodigd om te onderzoeken hoe zij zich kunnen verbinden op de andere ‘mogelijkheden die het Schiereiland te bieden heeft: een Hub voor experimenten met kunst en ecologie, drijvende eilanden met Iglo’s, een mangrove bos, een klankfietspad of andere projecten.

We gaan uit van de verscheidenheid aan belangen en kwaliteiten. Rijnland laat zich leiden door de waterkwaliteit, biodiversiteit en innovatie; voor het Amsterdamse Bos als groenbeheerder is de bereikbaarheid voor fietsers en recreanten uit Amsterdam West en zuid een sterk belang; voor de gemeente Amsterdam zal de groene kwaliteit van de metropool voorop staan, maar daarnaast de recreatieve waarde van het Stadspark; dat sluit weer aan bij de Vereniging Oeverlanden Moeten Blijven en het complex Ons Buiten vanwege hun parallelle belangen bij water en groen. Nieuw en Meer brengt artistieke kwaliteit in en het vermogen tot verrassende combinaties.

  • Open source: kennis delen
  • Duurzame maatschappelijke coalitie
  • Een toelichting op de specifieke opgaven waarop het lab zich zal richten
  • Een omschrijving van de organisatievorm en de rol van ontwerpers hierin
  • Een toelichting op de betrokken externe expertise, coalitiepartners en hun specifieke rol binnen het lab